Smart karty a CI+ modul

Smart kartu je potřebné vložit čipem dopředu a směrem od TV.
CA modul od freeSAT je vždy spárovaný s konkrétní smart kartou freeSAT. V případě, že chcete v CI+ modulu používat jinou smart kartu freeSAT, kontaktujte klientské centrum freeSAT.
Ano, pokud Vaše TV disponuje tunerem podporujícím normu CI+ 1.3 a vyšší. Pokud programy nejsou seřazeny, zvolte automatické ladění modulu a během instalace zvolte profil freeSAT.

Cílem freeSAT je poskytnout všem svým zákazníkům nejnovější šifrovací technologie, které nám umožní nabídnout Vám ty nejlepší služby! Abyste si mohli užívat programy freeSAT, dostanou zákazníci, kteří využívají smart kartu se starší technologií šifrování, smart kartu novou. Pokud jste již obdrželi tuto kartu, vyměňte ji co nejdříve za stávající smart kartu v souladu s našimi pokyny v průvodním dopise.

Výměna smart karet se týka našich zákazníků, kteří využívají smart kartu se starší technologií šifrování (Cryptoworks). Tito zákazníci obdrželi dopis od freeSAT s novou smart kartou.

Pokud využíváte přijímač, který Vám vypůjčil freeSAT, doporučujeme Vám následovat pokyny v dopisu, který jste obrželi s novou smart kartou a to následovně:

Přečtěte si prosím pozorně následující informace a vyměňte kartu raději hned. Funkčnost starých karet bude zanedlouho ukončena. Pokud máte více karet, referenční číslo vaší staré smart karty najdete hned pod svou adresou.

1. Zapněte satelitní přijímač a přepněte na program „ČT1“. Ujistěte se, že vysílání ČT1 skutečně vidíte na obrazovce.

 2. Štěrbina pro smart kartu je obvykle umístěna na přední straně satelitního přijímače. Pokud program ČT1 běží, vyjměte starou smart kartu ze satelitního přijímače a vyměňte ji za tu, kterou jste dostali v této zásilce. Pokud máte satelitní přijímač od freeSAT, smart karta se vkládá čipem nahoru a dopředu. U jiných satelitních přijímačů vložte novou kartu ve stejné pozici, jako byla stará.

 3. Po vložení nové karty obrazovka zčerná. Nová služba se pak automaticky nastaví a příjem signálu se obnoví max. do 30 minut. Poté můžete starou kartu zlikvidovat.

 4. Pokud i po 30 minutách zůstane obrazovka černá nebo se objeví chybové hlášení, vytáhněte vidlici satelitního přijímače ze zásuvky, po několika sekundách ji znovu zapojte a zopakujte kroky 1. a 2. Zkuste to prosím nejméně 2x. Pokud se ani poté na obrazovce neobjeví programy freeSAT, volejte prosím naše Klientské centrum na čísle 222 999 900.

Pokud využíváte vlastní satelitní přijímač, doporučujeme Vám rovněž následovat pokyny v dopisu, který byl připojen k nové smart kartě. Tyto pokyny jsou všeobecné. Proto Vám doporučujeme, abyste se podívali do manuálu, který máte k Vašemu přijímači.

Na Vaší smlouvě si můžete zkontrolovat, jestli přijímač, který využíváte, je ve vlastnictví freeSAT. Rovněž si tuto informaci můžete ověřit na naší webové stránce www.freesattv.tv, v sekci klientský servis, dokumenty ke stažení, kde uvidíte jednotlivé přijímače, které naše společnost pronajímá.

Na obrazovce Vaší televise se mohou objevit chybové hlášky jako „ program je kódován“ a „nemáte oprávnění sledovat tento kanál“. Ujistěte se, že jste správně následovali pokyny v dopisu, který jste obrdželi i se smart kartou. Nezapoměnte, že obrazovka může zůstat černá po dobu 30ti minut. Pokud se Vám služba nespustí ani po třiceti minutách, řiďte se následujícím:

  • Vypněte a vypojte napájecí kabel satelitního přijímače na několik minut
  • Zapněte satelitní přijímač a zopakujte postup uvedený v dopisu

 

Pokud problém přetrvává, kontaktuje naše klientské centrum na čísle 222 999 900.

Předvolený PIN kód na Vaší kartě je 1234. Tento PIN kód můžete kdykoliv změnit, dle instrukcí v manuálu satelitního přijímače. Manuály mužete najít na naší webové stránce, v sekci klientský servis, dokumenty ke stažení.

freeSAT mění jen smart karty se starší technologií šifrování (Cryptoworks). Nové karty jsme zaslali pouze těm klientům, kterých se tato výměna týka. Klient s několika kartami obdrží několik dopisů s kartami, které je potřeba vyměnit. Pokud jste obdrželi nedostatečný počet karet, kontaktujte naše klientské centrum na čísle 222 999 900.

Pokud jsme Vám zaslali více smart karet, než využíváte, zašlete prosím kartu na adresu UPC DTH, S.à r.l, P.O. Box 69, 69501 Hodonín.

Pokud jste měli výměnu satelitního přijímače nebo karty v nedávné době, měli byste mít smart kartu s nejnovější technologií kódování. Proto prosím ignorujte náš dopis a zašlete kartu na adresu UPC DTH, S.à r.l, P.O. Box 69, 69501 Hodonín.

Jakmile vyměníte Vaši starou smart kartu za novou a ověříte funkčnost nové karty, doporučujeme, abyste původní smart kartu znehodnotili přestřihnutím na dvě půlky. Funkčnost původní karty bude zanedlouho ukončena.

Jako kompenzaci za potřebu výměny karet, jsme se rozhodli Vám zpřístupnit FilmBox Pak na nové kartě zdarma. Kanály z balíčku budou dostupné po dobu 3 měsíců po aktivaci nové smart karty. Tyto kanály budou automaticky deaktivovány po uplynutí této doby bez toho, abyste proto museli cokoliv udělat. Jestli máte zájem o více informací o balíčku FilmBox Pak, podívejte se na naši webovou stránku.

Karty se starší technologií kódování se budou vypínat postupně, první várka se vypne k 27.4.2015.