Nejčastější závady

Zkontrolujte prosím zapojení satelitního přijímače do televizního přijímače. Je možné, že je vysunutý scart nebo HDMI kabel. Dále prosím ověřte, či je zapnutý TV přijímač a či je navolený správný vstup na TV přijímači.

Restartujte prosím zařízení. Restart vykonejte tak, že vypnete z elektrické sítě satelitní přijímač na přibližně 5 min. a potom ho opětovně zapnete. Dále zkontrolujte i propojení mezi parabolou a satelitním přijímačem. Ubezpečte se, či je i parabola správně natočená.

Ujistěte se, či je daná stanice v programové nabídce naší společnosti a kterou jste si předplatili. Případně zkontrolujte nastavení rodičovského zámku.

Zkontrolujte prosím zapojení satelitního přijímače do elektrické sítě. Ujistěte se, či zařízení prošlo inicializačním procesem, což může trvat i 15 min. Jestliže je zapojení přijímače v elektrické síti v pořádku, doporučíme vám počkat zmíněných 15 min. Po tomto čase vyzkoušejte přijímač znovu zapnout.