Instalace

Předvolený PIN kód je 0000 nebo 1234, ale máte možnost ho změnit. Může se stát, že změníte Váš PIN kód, a potom ho ztratíte nebo zapomenete. Na vynulování Vašeho PIN kódu se spojte s naší zákaznickou službou.

Je důležité, aby jste připojili MediaBox do televizní zásuvky na stěně přímo bez jakýchkoliv zařízení. MediaBox potřebuje okolo sebe též dostatečný prostor na správné větrání.

Bohužel to není možné; digitální signál můžete přijímat jen jedním televizním přijímačem.

Tato zpráva indikuje, že signál přijímaný Vaším MediaBoxem je příliš slabý nebo že nepřijímá vůbec žádný signál. Zkontrolujte, zdali je Váš MediaBox skutečně připojený přímo k Vaší venkovní jednotce. Jsliže nic problém nevyřeši, prosím spojte se s naší zákazníckou službou nebo s Vaším smluvním prodejcem freeSAT.

Počet kanálů, které můžete sledovat, závisí od předplatného, které jste si vybrali. Přo některé kanály se požaduje další předplatné. Jestliže máte zájem, prosím spojte se s naší zákazníckou službou.

Dálkový ovladač dodávaný s MediaBoxem byl speciálně navržen na optimální využívání vlastností, které digitální televize nabízí. Krom toho, můžete jej používat na ovládání Vašeho televizoru, videomagnetofonu nebo DVD přehrávače/nahrávače. Více informací o používání dálkového ovládání a detailní vysvětlení tlačítek najdete v Rychlém návodě (Quick Guide), který jste dostali s Vaším MediaBoxem od freeSAT.

MediaBox můžete připojit k Vašemu TV přijímači i kdyz nemá konektor SCART. V prodejnách, centrech UPC nebo v dobrých obchodoch s elektrotechnikou si můžete zakoupit vysokofrekvenční modulátor. Tímto vytvoříte připojení SCART na připojení vášeho TV přijímače.

Jednou z příčin, pro které může být Váš MediaBox zablokovaný je, že přístroj je zaneprázdněný stahovaním nových informací. V tomto případě se na obrazovce objeví text „Probíhá stahování softwaru“. Zpráva zmizí z obrazovky jen co MediaBox stáhne informace a vy budete moct opět používat služby Vaší digitální televize. Jestliže MediaBox zůstává zablokovaný a/nebo na obrazovce se neobjevuje „Probíhá stahování softwaru“, může pomoct chvilkové odpojení MediaBoxu od napájení. Jestliže ani potom MediaBox nepracuje, prosím spojte se s naší zákaznickou službou nebo Vašim smluvním prodejcem UPC Direct.

Hned po nainstalování a aktivaci MediaBoxu můžete okamžitě začít sledovat televizi a obeznámit se s výhodami digitální televize. Zažijete vysokou (digitální) kvalitu obrazu a zvuku. Také budete mít k dispozici vice televizních kanálů a dalších rozhlasových staníc. Televizní průvodce, elektronický průvodce programů znamenají, že vždy budete mít program televize po ruce. Příchodem MediaBoxu můžete využívat speciálních nastavení televize jako je nastavení dětského zámku na programy, které Vaše děti nemohou sledovat.

Jestliže dodání programu trpí šumem v signálu nebo jeho ztrátou, může to být viditelné jako bloky (čtverce) na televizní obrazovce. Signál, který MediaBox v tomto čase přijímá, je příliš slabý. V případě, že i nadále vidíte bloky nebo jestliže se objeví obraz s oznámením „Ztráta signálu: Zdá se, že není signál“ je důležité, aby jste nejdříve překontrolovali koaxiální kabely mezi televizní zásuvkou a MediaBoxom. Pro kvalitu digitálního televizního signálu je důležité, aby jste použili správnou kabeláž. Jestliže používáte vlastní distributor/zesilovač, odstraňte ho a připojte MediaBox přímo do televizní zásuvky na stěně. Jestliže televizní obraz zůstane silně rozškatulkovaný i po Vaší kontrole kabelů nebo na obrazovce je: „Ztráta signálu: Zdá se, že není signál“ a nezmizí, prosím spojte se ze zákazníckou službou freeSAT nebo Váším smluvním prodejcem freeSAT.

Nastavit vyšší nebo nižší hlasitost televize UPC Direct můžete přes menu Nastavení ve volbě „Nastavení TV“.

Zkontrolujte, či jste připojili MediaBox UPC správně a či je připojený do zásuvky. V případě, že napájení je odpojené a znovu připojené, potrvá několik minut, než MediaBox něco zobrazí na předním panelu. Vždy se podívejte při instalaci do tohoto návodu. Na příjem služeb digitální televize a na její optimální využití je důležité, aby MediaBox byl připojený přímo k satelitní anténě. Jestliže MediaBox stále nepracuje, obraťte se na zákazníckou službu freeSAT.

Všechny kanály dostupné v digitální televízi se dají projít v seznamu kanálů v TV Původci, včetně těch, které jste si nepředplatili. Vy si můžete naladit jen ty kanály, které jste si předplatili. Aby jste mohli kanály sledovat, musíte si některé kanály predplatit. Jestliže si chcete předplatit další kanály můžete zatelefonovat zákaznické službě UPC Direct.

Jestliže dálkový ovladač už nefunguje správně znamená to, že baterie je třeba vymenit. Dálkový ovladač a MediaBox sa potřebují vzájemně vidět, aby dálkový ovladač mohl správně fungovat; proto nemá být mezi nimi nic, co by jim bránilo přímo se vidět.

Doporučujeme Vám zkontrolovat rodičovské nastavení v menu nastavení PIN, abyste se přesvědčili, že jste nezapnuli věkovou klasifikaci při sledování televize. Pokud jste ji zapnuli, na koukání programů se stejnou nebo vyšší věkovou klasifikaci se požaduje od uživatele, aby vložil PIN (za předpokladu, že tato klasifikace je dána poskytovatelem kanálu). Toto nastavení můžete zrušit nastavením věkové klasifikace na 18, ale uvědomte si, že takto budou moci dívat všechny programy na všech kanálech bez ohledu na jejich věkovou klasifikaci.

Nový software je do MediaBox pravidelně stahován přes satelit. Prostřednictvím tohoto softwaru dostanete i nové služby. Na příjem nového softwaru (a nových služeb) je důležité, abyste Váš MediaBox nastavili do pohotovostního režimu v době, kdy jej nepoužíváte a neodpojujte jej.

To je technická informace a neobsahuje žádné detaily ohledně přesného počtu kanálů, které jste si předplatili.

Dálkový ovladač se může používat k ovládání Vašeho televizního přijímače a DVD přehrávače / záznamníku nebo videomagnetofonu. Dálkový ovladač je přednastaven pro použití s ​​Vaším MediaBox. Pro použití dálkového ovladače s Vaším televizním přijímačem, DVD přehrávačem nebo videomagnetofony musíte dálkový ovladač nastavit pro použití s těmito zařízeními. Poté, co nastavíte dálkový ovladač pro použití s Vaším televizním přijímačem, můžete hlasitost digitální televize nebo rozhlasových programů snížit nebo zvýšit pomocí dálkového ovladače. Pokud dálkový ovladač nenastavíte, hlasitost můžete zvýšit nebo snížit jen dálkovým ovladačem Vašeho televizního přijímače. Jak se nastavuje dálkový ovladač pro použití s jinými zařízeními, si můžete přečíst v návodu pro uživatele.

První instalaci a aktivaci Vám udělá instalatér. Jak ho restartovat nebo instalovat v budoucnu, najdete v návodu na instalaci nebo v Rychlém průvodci, které se dodávají s MediaBox.

Zkontrolujte, zda je MediaBox připojen na napájení 230 V. Zkontrolujte, zda jste připojili MediaBox k Vašemu televiznímu přijímači správně a zda jste nastavili správný kanál.

Obraz se zastaví na "Instalace je nyní ukončena ..." Počkejte chvíli (maximálně 30 - 60 minut). Pokud obraz nezmizí, restartujte MediaBox jeho odpojením na chvíli od napájecí sítě a zkuste to znovu

Na chvíli odpojte MediaBox od napájecí sítě a po 1 minutě ho znovu připojte.

Počkejte, dokud se neobjeví hodiny na čelním panelu MediaBox UPC.

Když se zobrazí hodiny, na dálkovém ovladači UPC stiskněte ch [picture] nebo [picture] ch [picture] nebo.

Když hodiny na čelním panelu zmizí a objeví se text, UPC MediaBox je zapnutý.

Zpráva ""Vaše karta Smart není registrována"" lze i nadále zobrazovat. Počkejte dalších 5 minut a správa zmizí. Pokud zpráva nezmizí, spojte se se zákaznickou službou UPC Direct.

Aby se pomocí dálkového ovladače dali programy digitální televize ztišit nebo dát hlasitěji, musí být ovladač nastaven pro použití s ​​Vaším televizním přijímačem. Pokud dálkový ovladač nenastavíte, můžete hlasitost snížit nebo zvýšit jen použitím dálkového ovladače z televizoru. V návodu k použití si můžete přečíst, jak se nastaví dálkový ovladač pro použití s ​​jinými zařízeními.

MediaBox UPC můžete připojit k jiným zařízením, jako jsou stereo systém nebo domácí kino, DVD přehrávač / rekordér a videomagnetofony. MediaBox připojíte k Vašemu televizoru přes konektor SCART na MediaBox.

Přepnutí kanálů digitální televize trvá přibližně o půl sekundy déle než při analogovém televizním vysílání.

1. Vezměte si dálkové ovládání satelitního přijímače a zapněte jej červeným tlačítkem vlevo nahoře na dálkovém ovládání.


2. Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko “Menu”


3. Na televizní obrazovce vyberte následující položky šipkami a potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovládání

o Vyberte “Nastavení” a stiskněte OK

o Potom zvolte “Nastavení signálu” a stiskněte OK

o Nakonec vyberte “Automatické ladění kanálů” a stiskněte OK


4. Zadejte svůj PIN kód. Přednastavený PIN je “1234” nebo “0000”.

Pokud PIN kód není správný, zavolejte prosím zákaznické centrum předtím, než zadáte poslední pokus, a požádejte o aktualizaci smart karty. Pracovník zákaznického centra Vám poskytne další instrukce.5. Spustí se vyhledávání kanálu. Po dokončení ladění stiskněte OK.


Podrobné informace najdete v manuálu k satelitnímu přijímači: 

http://cz.freesattv.tv/pdf/DSR%204101_040205%20manual%20EN,CZ,HU,SK.pdf

1. Vezměte si dálkové ovládání satelitního přijímače a zapněte jej červeným tlačítkem vpravo nahoře na dálkovém ovládání.


2. Poté stiskněte tlačítko “OPTS ” na dálkovém ovládání.


3. Na televizní obrazovce zvolte následující položky šipkami a vždy potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovládání

o Vyberte “instalace” a stiskněte OK

o Potom zvolte “Najděte Satelit” a stiskněte OK

o Zvolte “Najděte Satelit” a jakmile se objeví jakékoliv údaje o intenzitě signálu, stiskněte OK

o Zvolte “Vyhledat kanály” a po dokončení ladění stiskněte OK


Podrobné informace najdete v manuálu k satelitnímu přijímači: 

http://cz.freesattv.tv/pdf/Navod%20k%20obsluze%20-%20Philips%20DXS6010%20CZ.pdf