freeSAT profil

Přihlášení do služeb freeSAT je nová webová služba, která umožní zákazníkům freeSAT v rámci objednaného programového balíčku vytvořit si a spravovat přístupy k webovým službám.

S přihlašovacími údaji freeSAT mají naši zákazníci například v rámci objednaného programového balíčku FilmBox Pak přístup k aplikaci FilmBox Live.

Vytvořit si a spravovat účet freeSAT mohou všichni zákazníci služby freeSAT.

Zákazník služby freeSAT si může svůj účet freeSAT vytvořit na naší webové stránce nebo přímo přes tento odkaz.

K registraci je třeba:

 • jméno držitele účtu ve tvaru uvedeném na faktuře,
 • variabilní symbol ve tvaru uvedeném na faktuře,
 • platnou e-mailovou adresu, ke které má zákazník přístup.

Při registraci bude nutno uvést další informace, a to z důvodu procesů při obnovení přihlašovacích údajů.
Ověřovací e-mail bude odeslán během registrace na platnou e-mailovou adresu.

Během procesu registrace na přihlášení se do služeb freeSAT budou naši zákazníci požádáni o zadání svých přihlašovacích údajů.

Přihlašovacím jménem je platná e-mailová adresa, na kterou bude během registrace odeslán ověřovací e-mail.

Heslo musí být zadáno přesně podle požadavků uvedených v informačních bublinách.

Každý uživatel má možnost vybrat si ze specifických informací pro obnovení účtu:

 • Datum narození. Vyberte datum. Datum bude třeba uvést v případě obnovy přihlašovacího jména.
 • Bezpečnostní otázka / odpověď. Vyberte otázku a příslušnou odpověď na ni. Odpověď bude třeba uvést v případě obnovy hesla.
 • Sekundární e-mail (volitelné). Sekundární e-mail může být použit v případě obnovy hesla i v případě, že si zákazník nepamatuje odpověď na bezpečnostní otázku nebo upřednostňuje tuto možnost. Proto doporučujeme nastavit si i tento e-mail.

Tyto informace budou použity při procesu obnovení přihlašovacích údajů. Věnujte prosím čas na jejich správné zadání.

Prvním krokem je přihlášení se do služeb freeSAT. Na hlavní stránce svého účtu může zákazník v části Údaje pro obnovení účtu upravovat data potřebná pro obnovu. Jejich součástí je i sekundární e-mail.

Zákazník, který zapomněl své přihlašovací jméno, si ho může obnovit pomocí variabilního symbolu, který je uveden na jeho faktuře.

Zákazník, který zapomněl heslo na přihlášení se do svého účtu, si ho může obnovit zadáním svého data narození a:

 • buď pomocí odpovědi na bezpečnostní otázku,
 • nebo pomocí sekundárního e-mailu,

které byly zadané při registraci nebo nastaveny později.

 • Vytvořit a spravovat svůj účet freeSAT.
 • Vytvořit a spravovat podúčty.
 • Spravovat marketingové nastavení.
 • Přihlásit se do on-line aplikací a služeb, například FilmBox Live.
 • Podívat se na adresu instalace služby.
 • Podívat se na e-mailovou adresu a jméno na elektronické vyúčtování.
 • Podívat se na seznam aplikací a služeb, do kterých se může přihlásit.
 • Udělit přístupy do těchto aplikací a služeb pro jednotlivé podúčty.
 • Obnovit přihlašovací údaje.

Zákazník si může založit pouze 1 účet na objednanou službu freeSAT. Ke každému účtu může vytvořit 3 podúčty.

Podúčet může být použit pro přístup k aplikaci a službě pro člena rodiny žijícího ve stejném domě jako zákazník. S podúčtem se může osoba, která obdržela přístup, přihlásit do služeb, které jí byly uděleny v balíčku, a to, aniž by potřebovala vědět přihlašovací údaje k hlavnímu účtu.

Zákazník může vymazat podúčet v části Správa účtů po přihlášení do služeb freeSAT. Na stránce svého účtu klikne na tlačítko Spravovat účty a následně Upravit podúčet, který chce vymazat. Tlačítko Vymazat je dostupné na stránce podúčtu. Po vymazání oba, zákazník i držitel podúčtu, obdrží e-mail s potvrzením o vymazání podúčtu.

Zákazník může vymazat svůj účet freeSAT kontaktováním našeho centra služeb zákazníkům.